SL

RAZUMETI

0, 15.12.2011

 7. generalna skupščina mreže ALPARC, ki je potekala oktobra 2010 v Zernezu, je soglasno sprejela sklep, v katerem se je zavzela za to, da Pisarna za zavarovana območja Task Force še naprej ostane sestavni del Stalnega sekretariata Alpske konvencije, in istočasno zaprosila vse alpske države, da aktivno podprejo alpska zavarovana območja pri njihovih prizadevanjih in iskanju virov financiranja tega edinstvenega mednarodnega in meddržavnega instrumenta.

To pomeni tako zagotavljanje sredstev in strokovnih kompetenc kot tudi ustrezno politično podporo. 

 Omenjen sklep je bil posredovan vsem državam članicam Alpske konvencije in njihovim pristojnim organom. Organi Alpske konvencije delujejo po načelu enoglasnosti, kar pomeni, da zgolj večina glasov za sprejemanje sklepov ni dovolj. Stalni odbor Alpske konvencije je na svoji 44. seji sprejel sklep, da se veljavnost Okvirnega sporazuma o delovanju Pisarne za zavarovana območja Task Force v okviru Stalnega Sekretariata Alpske konvencije podaljša le še do 31. decembra 2013, Mreži zavarovanih območij v Alpah in Mednarodnemu usmerjevalnemu odboru pa posredoval priporočilo, da na podlagi predloženega poročila Francije do XII. Alpske konference opredelita najboljše možnosti za nadaljnje izvajanje nalog Pisarne po letu 2013.

A čeprav sklepa iz Zerneza ni bilo mogoče uresničiti, nismo ostali pasivni: v okviru našega Mednarodnega usmerjevalnega odbora smo ustanovili delovno skupino, ki si v okviru srečanj in pogovorov z ministrstvi in drugimi državnimi institucijami prizadeva za strukturno preoblikovanje mreže, opredelitev novega pravnega statusa in nadaljnjo ohranitev tesnega sodelovanja z Alpsko konvencijo. (Tako se je že sedaj pokazalo, da ustanovitev Evropskega združenja teritorialnega sodelovanja – EZTS – ob in z tako velikim številom držav ni realistična.) Naš najpomembnejši cilj je opredeliti strukturo in status, ki bosta vsem udeleženim omogočala izvajanje še več, tudi lobistično naravnanih, aktivnosti za zavarovana območja in posredno ter v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom prispevati k uresničevanju ciljev Alpske konvencije.

Michael Vogel, predsednik mednarodnega usmerjevalnega odbora mreže ALPARC

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke