SL

Naši člani

Eno izmed glavnih poslanstev društva ALPARC je spodbujanje strokovnih izmenjav med zavarovanimi območji. To poslanstvo uresničujemo z izvajanjem različnih projektov, dogodkov in delavnic.

Tako kot velja za razne dejavnosti, mreža ALPARC usklajuje in daje skupni okvir tudi več projektom, ki potekajo na različnih območjih Alp. Pri teh aktivnostih lahko sodelujejo tako člani kot nečlani mreže. ALPARC podpira pobude lokalnih članov ter jim pomaga pri izvajanju dejavnosti, upoštevajoč njihove potrebe in zmogljivosti. Poleg tega članom nudi pomoč pri njihovih poizvedbah glede specifičnih vprašanj v zvezi z upravljanjem zavarovanih območij. Tovrstne izmenjave so bistvenega pomena za vzpostavljanje učinkovitega sodelovanja in spoprijemanje s skupnimi alpskimi izzivi, kot so podnebne spremembe in izgubljanje biotske raznovrstnosti.

ALPARC poleg tega promovira dejavnosti in dogodke svojih članov na družbenih omrežjih, na svojem spletišču in s pomočjo rednih biltenov. Prizadeva si, da jih redno obvešča o najpomembnejših novicah v zvezi z Alpami.

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke