SL

Naravni regijski biosferni rezervat Val Müstair

1, 25.04.2012
  • Country Switzerland
  • logo

Val Müstair v kantonu Graubünden (Švica)

 Junija 2010 je UNESCO obmocje Val Müstair razglasil za biosferni rezervat. Dolina Müstair prostorsko povezuje osrednji obmocji dveh pomebnih narodnih parkov – Švicarskega narodnega parka in italijanskega Narodnega parka Stelvio. Na zacetku letošnjega leta je obmocje dobilo naziv naravnega regijskega parka nacionalnega pomena.

Za pridobitev omenjenega naziva se je leta 2007 izreklo kar 88 odstotkov lokalnih prebivalcev. Pomemben administrativni korak na tej poti je bila združitev šestih lokalnih skupnosti januarja 2009.

Ceprav je gospodarska struktura doline Müstair zelo pestra, turisticna dejavnosti vseeno predstavlja najvecjo priložnost za razvoj. Nedotaknjena pokrajina pomembno prispeva k visoki kakovosti življenja prebivalcev, ki so osvešceni o pomenu varovanja okolja in se zavzemajo za odgovorno rabo naravnih virov. O tem pricata tudi usoda reke Rom, ene redkih rek glavnih dolin, v tok katerih clovek še ni posegel, in visoko število ekoloških kmetij (80%). 

 Tudi kulturna ponudba doline je vabljiva: radovednost obiskovalcev zbujajo svetovno znan benediktinski samostan Svetega Janeza, vpisan na Unescov seznam svetovne dedišcine, številni muzeji v krajih, ki so znali ohraniti svojo bogato tradicijo, ter hiše, ki jih krasijo bogate stenske poslikave. Uradni jezik obmocja je romanšcina, oziroma natancneje narecje “jauer“, ki je znacilno izkljucno za dolino Müstair in ki je še vedno prisotno tako na uradni ravni kot v vsakdanjem življenju.

AREVAIR IN VAL MÜSTAIR!
BIOSFERA…natüralmaing!

 BIOSFERA VAL MÜSTAIR

Center da Biosfera - Chasa Cumünala
7532 Tschierv
Tel. +41 (0)8 18 50 09 09
Fax +41 (0)8 18 50 13 13

E-Mail: info@biosfera.ch
Homepage: www.biosfera.ch

Kontakt:

Ime zaščitenega območja

 

Ime upravljalca (če je drugačno)

Biosfera Val Müstair/Münstertal

Država

Švica

Površina (ha)

19'865

leto ustanovitve

2010

IUCN kategorija

-

Pravna osnova

Regijskega parka nacionalnega pomena

Vključene pokrajine

Val Müstair

Število občin

1 (bilo jih je 6, vendar so bile leta 2009 združene)

Najnižja točka (m)

1.220

Najvišja točka (m)

3.180 (Piz Murtaröl)

Število prebivalcev

1641 (2008)

Skupna površina gozda

5.023 ha

Skupna površina ledenikov

-

Skupna površina pašnikov

4.704 ha

Prevladujoči tip pokrajine

Ledeniška miza, barje, nabrežje, suha obmocja, suha in gnojena travišca, kmetijska zemljišca, smreka, macesen, Cemprin (Pinus cembra) in obsežni gozdovi gorskega bora (Pinus mugo), gola pogorja

Značilna fauna

Divji petelin, ruševec, belka, orel, velika uharica, srna, navadni jelen, gams, kozorog

Značilna flora

Lepi ceveljc, temnordeca mocvirnica, jajcastolistni muhovnik, zeleni volcji jezik, navadni kukovicnik, dehteci kukovicnik, belkaste rocice, crna murka, rdeca murka, alpska cepetuljka, rdeca kukavica, majska prstasta kukavica, muholiko macje oko, trokrpi koralasti greben, retijski mak, lopaticastolistna lepnica, kamnokrecna lepnica, matthiolijeva kortuzovka, polegli petoprstnik, pirenejska zmajevka, dillenijev jeticnik, gaudinov grint

Glavne turistične zanimivosti

Mountain lake "Lai da Rims", Benedictine monastery "St. Johann", traditionel villages, local history museum "Chasa Jaura", hand weaving factory "Tessanda Val Müstair"

Informacijska središča (število, ime, prevladujoče teme)

Jezero Lai da Rims, benediktinski samostan St. Johann, tradicionalne slike vasi, domovinski muzje "Chasa Jaura", rocno tkanje "Tessanda Val Müstair"

Internetna stran

www.biosfera.ch

Število zaposlenih

3

Dostop

Preko Vereina - predor Ofenpass ali iz Italije preko Vinschgau (Južna Tirolska)

Preberite več:

Biosphere reserve Val Müstair

Swiss Federal Administration

Swiss Parks Network

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke