SL

Naravni regijski park Massif des Bauges

1, 05.07.2012
  • Country France

 Massif des Bauges je postal zavarovano območje naravni regijski park leta 1995. Park leži med 250 in 2217 metrih nadmorske višine in pokriva območje 856 km2. Območje je razdeljeno med dva departmaja, Savoja (kateremu pripada 46 občin) in Visoka Savoja (18 občin). 64 občin, vse del pokrajine Rona-Alpe, so leta 2008 štele 70 000 prebivalcev. Park obkroža 6 večjih mest, ki v sklopu mešanega sindikata upravljajo s parkom in skupaj štejejo 400 000 prebivalcev.

Široka pestrost naravnih habitatov

Gozd pokriva 58% ozemlja ter tako zagotavlja pomemben vir lesa za lokalno gospodarstvo. Razna travišča (košeni travniki, pašniki) sestavljajo 30% površja parka. 

Natančnejši pogled razkrije široko pestrost habitatov. Od suhih travišč na jugozahodnem delu parka do mokrišč na dnu dolin, na višjih legah pa opazimo skalna pobočja z melišči. Vzorce te raznolikosti ohranja 7 območij omrežja NATURA 2000 vsako v velikosti 17 000 ha.
Raznolikost okolja se odraža v bogastvu flore. Na območju parka je bilo identificiranih 1600 rastlinskih vrst, kar je petina vse francoske flore. Med njimi so nekatere strogo zaščitene, kot na primer alpski čeveljc in alpska možina. Izredno raznolika pa je tudi favna. Območje parka stalno naseljuje 117 živalskih vrst od katerih so številne ogrožene, kot na primer planinski orel, ruševec in gozdni jereb. Zahvaljujoč Nacionalnemu uradu za lovstvo in divjo favno (ONCFS), je najbolj znan veliki sesalec gams.
V osrčju naravnega parka leži Nacionalni lovski rezervat za divjo favno Bauges, kjer visoko raven zaščite uživajo gamsi, mufloni in ruševci, ki se gibajo na 5200 hektarjih gozdov in planinskih pašnikov. Od leta 2003 je naravni park so-upravitelj tega območja v sodelovanju z Nacionalnim uradom za gozdove in ONCFS.

Cilji parka

V ustanovni listini je zapisano, da so primarni cilji parka; dvigovanje okoljske zavesti širše javnosti, ohranjevati in predstaviti pokrajinsko dediščino ter hkrati prispevati k trajnostnem razvoju tega izjemnega območja, obkroženega s šestimi večjimi mesti.
Listina je razdeljena na številne podcilje in akcijske programe:

  • trajnostno prostorsko načrtovanje, park zagotavlja združljivost prostorskih planov z načrti parka,
  • podpora gospodarskim dejavnostim, ki temeljijo na rabi naravnih virov (predvsem kmetijstvo in gozdarstvo),
  • poznavanje, ohranjanje in upravljanje z naravno in kulturno dediščino,
  • aktivna podpora vsem oblikam mehkega turizma v okviru naravnih virov,
  • okoljsko izobraževanje – park je član združenja Reema in delovne skupine mreže ALPARC na temo »Okoljsko izobraževanje v gorskih območjih«, in aktivno sodeluje pri izmenjavi izkušenj, še posebno na mednarodni ravni. Park tudi sodeluje pri projektu ALPARC-a ViViAlp , orodje ki združuje igro in izobraževanje (obiskovanje zavarovanih območij na velikem zaslonu v 3D tehniki), kar omogoča spoznavanje in razumevanje Alp.
  • Naravni regijski park Massif des Bauges je pričel z eksperimentalnim kmetijsko-okoljskim ukrepom »travniško cvetje «. Po zgledu švicarskih in nemških pobud je bil prvi francoski park z uvedbo tega ukrepa, ki je danes prisoten po vsej državi.

 

GEOPARK, UNESCO-va oznaka

Septembra 2011 je Naravni regijski park Massif des Bauges pridobil oznako Geopark . Svetovna mreža geoparkov stremi k promociji (predvsem geološke) zapuščine Zemlje širši javnosti. Z razvojem geoturizma želi spodbuditi in podpreti trajnostni razvoj območja. Trenutno je v Evropi 50 geoparkov, od tega le 5 v Franciji.
Park razvija partnerstva na mednarodni ravni. S portugalskima geoparkoma Luberon in Auroca sodeluje pri programu LEADER o trajnostnem turizmu. Podpisana pa sta tudi sporazuma o sodelovanju s kraškim geoparkom Leye Fengshan (na projektih s področja turizma) in Republiko Altaj v Rusiji.

Osebna izkaznica parka

Ime zaščitenega območja

Naravni regijski park Massif des Bauges

Ime upravljalca

Mešani sindikat naravni regijski park Massif des Bauges

Država

Francija

Površina (ha)

85600

leto ustanovitve

1995

IUCN kategorija

V

Pravna osnova

Naravni regijski park

Naravni regijski park

Rona-Alpe

Število občin

64

Najnižja točka (m)

275

Najvišja točka (m)

2217

Število prebivalcev

70 355 prebivalcev (INSEE 2008)

Skupna površina gozda

58%

Skupna površina ledenikov

0%

Skupna površina pašnikov

6 500 ha pašnikov za 120 pašnih skupnosti, in približno 20 000 ha košenih travnikov od katerih je polovica porasla z naravnimi cvetlicami

Prevladujoči tip pokrajine

gozdovi, travniki, reke, planinski pašniki, skalnate stene

Značilna fauna

gams, muflon, planinski orel, sokol selec, ruševec, gozdni jereb, 150 ptic gnezdic, 9 vrst dvoživk, lokalni rod potočne postrvi…

Značilna flora

daufinejski petoprsnik, alpska možina, lepi čeveljc, ciklama…. 1600 rastlinskih vrst

Glavne turistične zanimivosti

5000 ha velik narodni rezervat za lov in divje živali Bauges, jezero Annecy, naravni rezervat Bout du Lac, potok Chéran (uvrščen na seznam divjih rek - Rivière sauvage), soteska Pont de l'Abîme, razgledišče Revard, sinklinala Arclusaz, znamenite vasi (La Compôte...)...

Informacijska središča

3 info središča (sedež parka, hiša flore in favne, hiša dediščine Chartreuse) in več tematskih ekomuzejev

Internetna stran

http://www.parcdesbauges.com

Število zaposlenih

32

Dostop

"Iz Pariza in Lyona do TGV železniških postaj Chambéry, Aix les Bains in Annecy, železniški postaji Montmélian in Albertville
Depuis Lyon : autoroute A 43 ; depuis Genève et Annecy : autoroute A 41 ; depuis Grenoble : autoroute A41" 

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke