SL

»Obnovljivi viri energije v alpskih zavarovanih območjih«: Nasprotujoči interesi in potreba po ukrepanju različnih stališč zavarovanih območij

0, 28.09.2011

 Poročilo »Obnovljivi viri energije v alpskih zavarovanih območjih«, ki je nastalo na podlagi intervjujev z 21. zavarovanimi območji v Alpah, prikazuje konflikte med strategijami varovanja območja in proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Študijo je izvedla Švicarska akademija znanosti (SAS), v sodelovanju z Mrežo zavarovanih območij v Alpah (ALPARC), ter finančni podpori Zveznega urada za okolje (ZUOK) Švicarske konfederacije.

V analiziranih zavarovanih območjih je največ konfliktov na področju izrabe vodne in vetrne energije. Ostrejša zakonodaja bi lahko zmanjšala potencialne konfliktne situacije glede izrabe vodnih virov za pridobivanje energije, zlasti pri izrabi do sedaj še neizkoriščenih vodotokov, energetskih viškov in dinamiko reke. Nove potrebe po energiji pogosto vodijo v nove konflikte. Vetrne elektrarne pogosto naletijo na odpor pri organizacijah za varovanje krajine. Konfliktnih situacij na področju fotovoltaike in biomase je sicer bistveno manj, vendar bodo verjetno narastla skupaj s potrebo po izrabi obnovljivih virov energije. 

 Splošnega zdravila za odpravo konfliktov ni, vsak konflikt je specifičen, tako kot okolje v katerem se nahaja, zato so različni tudi ukrepi za njihovo reševanje. Samo določeni parki želijo strožja pravila, tudi vprašanja o energetskih ciljih in konceptih so različno vrednotena. Ne glede na to za katero pot se posamezen park odloči je soočenje s to temo neizogibno.

Poročilo je na voljo v nemškem, francoskem in italijanskem jeziku. Prenesete si ga lahko iz sledeče strani:

www.parkforschung.ch

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke