SL

« Zavarovana območja 2030 – Skupna vizija za prihodnost »

0, 10.12.2015

Vrnitev k oktobrski delavnici v Narodnem parku Berchtesgaden/Nemčija.

V okviru 20. obletnice mreže ALPARC so bili predstavniki zavarovanih alpskih območij od 12. do 13. oktobra 2015 povabljeni v obiskovalno središče Haus der Berge Narodnega parka Berchtesgaden (Nemčija) na delavnico „Alpska zavarovana območja 2030 – Skupna vizija za prihodnost”.


Delavnica je bila za trideseterico udeležencev iz vseh alpskih držav priložnost za medsebojno delitev vizije o izzivih, s katerimi se bodo v letih, ki prihajajo, soočala zavarovana območja, in za iskanje odgovora na vprašanje, katere so prednostne naloge, ki stojijo pred  mednarodno alpsko skupnostjo, pa tudi pred mrežo ALPARC.

V razpravah, ki jih je spodbujal Andreas Götz, je bilo izpostavljenih več prednostnih nalog in novih izzivov. Med drugim so udeleženci jasno izrazili potrebo, da morajo zavarovana alpska območja igrati ključno vlogo pri sporazumevanju in ozaveščanju s ciljem prispevati k (ponovni) vzpostavitvi vezi med Človekom in Naravo. 

Določene prednostne naloge in želje so bile izpostavljene tudi v zvezi z vlogo mreže ALPARC. V letih, ki prihajajo, mora ALPARC vedno bolj postati platforma zavarovanih območij za stalno izmenjavo na podlagi združevanja in souporabe kompetenc, izkušenj in inovativnih praks. Mreža ALPARC mora poleg tega biti resnični glas alpskih zavarovanih območij prek prenosa interesov in potreb na alpskem in evropskem prizorišču. Dani so bili različni predlogi glede orodij, na katera se opreti  (nadaljnja organizacija tematskih konferenc, spodbujanje delovnih skupin, spletna platforma itd. ...).
Nekaj pa je gotovo : v letih, ki prihajajo, mora ALPARC ostati dejavna in živa mreža ter hkrati v svojih aktivnostih in skrbeh za okolje obdržati human značaj.

Temeljni koncepti, ki izhajajo iz delavnice, se zdaj že vključujejo v delovno strategijo ALPARC in v novo strategijo sporazumevanja.

Vsi navedeni dokumenti in nova strategija sporazumevanja bodo uradno predstavljeni na Generalni skupščini ALPARC 22. januarja 2016.
Delavnica se je odvijala ob robu Upravnega sveta ALPARC, ki je bil 14. oktobra 2015, in ob robu 59. Stalnega odbora Alpske konvencije, ki je bil 15. in 16. oktobra 2015.

>>Če želite poiskati pojasnila v poročilu delavnice in uradnih dokumentih, obravnavanih na srečanju, kliknite na povezavo: : info@alparc.org

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke