SL

Regijski Park Orobie Valtellinesi

0, 02.12.2014
  • Country Italy
  • logo

Park Orobie Valtellinesi se širi prek severnih pobočij Orobskih Alp, prve gorske verige, ki jo srečamo, ko se prek Lombardske nižine in predalpskega hribovja pomikamo proti severu.
Z geomorfološkega vidika je ozemlje parka zelo zapleteno, saj ga zaznamuje kar štirinajst rečnodolinskih brazd, ki so sad delovanja kvaternarnih ledenikov in silovitih hudourniških voda.

Naravno okolje
Na zavarovanem območju parka imamo značilno gorsko okolje. V listnatih gozdovih prevladujejo kostanji, ki so bili nekoč namenoma razširjani. Višje, v iglastih gozdovih, prevladuje navadna smreka, ki jo spremljata zdaj bela jelka zdaj macesen. Prek prehodnega pasu, poraslega s skrotovičenim grmičevjem, prispemo na alpske travnike, ki jih človek že stoletja izkorišča kot pašnike. Še višje, v skalnatih in obledeniških okoljih, živijo rastline, ki so se prilagodile ekstremnim življenjskim pogojem.
O veliki biotski raznovrstnosti tega območja priča med drugim prisotnost redkih in zaščitenih vrst, med katerimi so tri endemične: Viola Comollia, redkost visokogorskih melišč, Sanguisorba dodecandra, pogosta v vlažnih dolinah, in Androsace brevis, ki raste na gorskih grebenih.

Pestrost živalskih vrst
Za doline na severnem pobočju Orobskih Alp je značilna velika pestrost živalskih vrst. Visoko stopnjo naravne ohranjenosti okolja potrjuje prisotnost divjega petelina, ki je simbol parka.  Izmed različnih vrst, ki so prisotne v parku, omenimo črno žolno, malega skovika, koconogega čuka, planinskega orla, veliko podlasico, belko in redkega planinskega močerada.


Zgodovinska, umetnostna in etnološka zakladnica
Valtellinske Orobske Alpe so zaradi svojih težko dostopnih dolin in neugodne lege vse do danes ostale malo obiskane od masovnega turizma. Zato pa predstavljajo pravo zakladnico pomembnih zgodovinskih, umetnostnih in etnoloških pričevanj. Še vedno je mogoče videti znamenja starih dejavnosti, kot so ostanki rudnikov železa, talilnih peči in mlinov. Mogoče je najti tradicionalne strukture za predelavo mleka, imenovane calècc, ki se še vedno uporabljajo. Veliko stvari priča o ljudski religioznosti in o prometnih poteh. Omenimo na primer cesto Strada Priula, ki je bila zgrajena za prevažanje blaga. Zgodovina je tu pustila svoje sledi: vse od redkih znamenj ljudi, ki so se kot prvi podali v te doline, do utrdb prve svetovne vojne.

Vloga ustanove parka
Ustanova parka izvaja upravne naloge na področju gozdarstva, hidrogeologije ter varovanja okolja in pokrajin. Poleg tega spodbuja in krepi didaktične in turistične dejavnosti, ki so usmerjene k varovanju in promociji naravne, kulturne in človeške dediščine tega ozemlja.
Ustanova parka je vselej posvečala posebno pozornost dejavnostim raziskovanja in ohranjanja ozemlja. V teku let je uresničila številne projekte, namenjene varovanju posebno občutljivih habitatov in preizkušanju novih oblik upravljanja kmetijskih dejavnosti.

 

Osebna izkaznica parka

 

Ime zaščitenega območja

 

Ime upravljavca (če je drugačno)

 Park Orobie Valtellinesi

Država

Italija

Površina (ha)

44100

Leto ustanovitve

1989

IUCN kategorija

V – Zavarovana krajina/morska krajina

Pravna osnova

Regijski park

Vključene pokrajine

Lombardija

Število občin

25

Najnižja točka (m)

850 m

Najvišja točka (m)

3052 m

Število prebivalcev

ni naseljen (naseljen začasno, samo poleti)

Skupna površina gozda

23224,95 ha

Skupna površina ledenikov

8381,47 ha

Skupna površina pašnikov

143 ha

Prevladujoči tipi pokrajine

Listnati in iglasti gozdovi Skalovja in melišča Alpski travniki

Značilna favna

Divji petelin, alpski kozorog, planinski orel, velika uharica, belka, črna žolna, koconogi čuk, mali skovik, planinski močerad

Značilna flora

Viola comollia, Sanguisorba dodecandra, Androsace brevis

Glavne turistične aktivnosti

Stara zgodovinska, umetnostna in etnološka pričevanja (utrdbe iz prve svetovne vojne; ostanki talilnih peči in kmečkih zgradb; prometne poti za prevažanje blaga, na primer Strada Priula); Marmitte dei giganti (ledeniški lonci); Izletniška pot GVO – Gran Via delle Orobie

Informacijska središča (število, ime, prevladujoče teme)

- Center za obiskovalce "La casa del Tempo e sentieri attrezzati"
- "Porta del Parco"" v kraju Albaredo per San Marco
- Center za obiskovalce "Il legno, materiale di vita in Val Tartano"
- Botanični vrt "Orobie"
- Mikološka soba "Appunti di micologia"
 - Alpsko ekološko-živalsko opazovališče v kraju Aprica

Internetna stran

www.parcorobievalt.com

Število zaposlenih

6 (od katerih 4 s krajšim delovnim časom)

Najbližje zavarovano alpsko območje

Regijski park Orobie Bergamasche

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke