SL

SPOMNITI SE

0, 15.12.2011

Pred več kot 16-imi leti, oktobra 1995, je bila v južno francoskem Gapu ustanovljena Mreža zavarovanih območij v Alpah, ALPARC. Na prvi skupščini upravljavcev zavarovanih območij v Alpah je bil sprejet sklep o tesnejšem sodelovanju in medsebojni komunikaciji pri obravnavanju tematik, povezanih z varstvom narave in regionalnim razvojem.
Postopno se je izoblikovala mreža na meddržavni ravni, ki je alpski prostor v taki obliki do tedaj še ni poznal. Tako rekoč vsa zavarovana območja z lastnimi zaposlenimi so se začela udeleževati akcij mreže ALPARC, premagovati jezikovne ovire, odkrivati medsebojne podobnosti, razlike pa uporabiti kot povod za medsebojno učenje in do tedaj še neznano izmenjavo glede metod upravljanja z zavarovanimi območji v vseh alpskih državah. Razvila se je mreža akterjev s konkretnimi akcijami, stalnimi delovnimi skupinami in skupnimi odnosi z javnostmi.

 Sprva je mreža še delovala kot del Univerze v Grenoblu, leta 1995 pa so se začeli izvajati prvi projekti. Kmalu je bil ustanovljen lasten koordinacijski odbor v Narodnem parku Les Ecrins, katerega naloga je bila koordinacija mednarodnih aktivnosti zavarovanih območij. Od leta 2006 dalje ta poslovni element mreže, imenovan Task Force Protected Areas (TFPA), deluje pod okriljem Stalnega sekretariata Alpske konvencije; kot prostovoljni prispevek Francije (države in regij) k uresničevanju Alpske konvencije. Glede na navedeno lahko ugotovimo, da se je status mreže od trenutka njene ustanovitve pravzaprav neprestano prilagajal, da bi zadostil procesu in sledil razvoju institucij Alpske konvencije.

Izrazito projektna naravnanost mreže ALPARC ter dinamika in fleksibilnost, ki jo pričakujejo njeni partnerji, pa jo danes vodita v naslednji razvojni korak: Mreža ALPARC potrebuje pravno podlago in strukturo, ki bosta omogočali izvajanje večjih skupnih projektov in ki bosta zavarovanim območjem v Alpah dali bolj izrazit mednarodni pečat in dodatno težo. Vodilno načelo še naprej ostaja nuditi učinkovit in pragmatičen prispevek k uresničevanju Alpske konvencije in še zlasti njenega Protokola o varstvu narave.

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke