SL

ECONNECT – na ciljni črti

0, 20.05.2011

 Po dveh letih in pol, je projekt ECONNECT, tekom številnih srečanj z lokalnimi akterji, partnerji in strokovnjaki na terenu, po dolgem in temeljitem procesu razvijanja metodologije, kartografije in načrtovanja ukrepov, tako vstopil v svojo sklepno fazo – izvajanje ukrepov povezovanja.

Pilotne regije so izbrale svoje aktivnosti, ki bodo pokazale, da je lahko s premišljenim načrtovanjem in posvetovanjem z lokalnimi akterji na terenu, mogoče zagotoviti več povezovanja med najbolj dragocenimi habitati, ki so pogosto tudi najbolj ranljivi. 

Te dejavnosti pa so precej omejenega obsega, saj so v sorazmerju z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Njihov namen je ponazoriti, da lahko strukturiran proces načrtovanja in dvig zavesti o tej tematiki obrodi sadove.

 ECONNECT je predvsem projekt, ki se ukvarja z načrtovanjem, ter eksperimentira s precej zapleteno metodologijo (JECAMI, čezalpska analiza potencialnih habitatov določenih vrst, ter fragmentacija alpskega prostora). ECONNECT želi uresničiti ukrepe, ki so nujno potrebni za uresničevanje ekološkega kontinuuma v Alpah.

Projekt ECONNECT je to nalogo v veliki meri uresničil. Trenutno poteka zbiranje rezultatov projekta. Prvi zaključki o samem projektu pa so predvsem na področjih strateških priporočil za izvajanje ukrepov, ter vključitev teh zamisli v politike upravljanja z alpskim prostorom v vseh alpskih državah. Vzpodbujanje genetske izmenjave namreč omogoča boljše možnosti za ohranitev biotske raznovrstnosti v Alpah.

 Za dokončno uresničitev projekta je ostalo še 6 mesecev, projekt je bil namreč podaljšan do konca novembra 2011.

 

Povezave :

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke