SL

Športne dejavnosti na snegu in prosto živeče živali: ustanovitev delovne skupine na vsealpski ravni

1, 09.09.2016

Po uspehu mednarodne delavnice "Wildlife and winter sport activities", ki je potekala 3. in 4. marca v gorskem masivu Bauges in na kateri je sodelovalo 45 udeležencev, je bila na začetku poletja ustanovljena delovna skupina na to temo. Želja po skupnem delovanju v okviru mreže ALPARC temelji na ugotovitvi, da se problem motenja živali v zimskem času pojavlja na podoben način na mnogih alpskih območjih. Izmenjava znanj in dobrih praks je lahko dragocena in lahko prispeva k večji prepoznavnosti, k učinkovitejšemu osveščanju zimskošportnih rekreativcev in k višji kakovosti upravljanja v alpskih zavarovanih območjih. Delovni cilj te skupine, ki jo sestavlja okrog dvajset članov, je skupno oblikovanje projekta v mednarodnem obsegu.

Delovna skupina razpolaga s spletnim prostorom za sodelovanje, na katerem si je mogoče deliti informacije in dokumente. Meseca maja se je prvič sestal usmerjevalni odbor, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz Regijskega naravnega parka Bauges, Astersa in Alparca, da je zbral rezultate delavnice in določil naslednje delovne etape.

 

Rezultati spletne ankete

Med prvimi dejavnostmi, ki jih je predvidel odbor, omenimo spletno anketo, ki jo je meseca junija sprožil ALPARC in v kateri je sodelovalo 27 oseb (44 % zavarovanih območij, 30 % raziskovalcev in 19 % planinskih društev). Njen namen je bil, da pomaga usmeriti ideje projekta. Na splošno je anketa potrdila interes za skupno delo na to temo, zlasti kar se tiče osveščanja, obveščanja in spremljanja motenj, ki jih imajo športne dejavnosti na prosto živeče živali. 74 % sodelujočih v anketi je naklonjenih izvedbi kampanje osveščanja na vsealpski ravni. Omenjena je bila zamisel dela s pilotnimi regijami, kot tudi partnerstvo s planinskimi društvi in podjetji sektorja outdoor za skupno kampanjo obveščanja in osveščanja.
Naslednji korak bo oblikovanje projekta na vsealpski ravni. Sicer pa ALPARC dejavno išče sredstva za financiranje teh dejavnosti in za oblikovanje skupne strategije obveščanja.

 

Za nadaljnje seznanjanje : Workshop report « Wildlife and winter sport activities »

Za pridružitev delovni skupini : ALPARC extranet

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke