SL

Zimski športi in divje živali: možnost sobivanja?

1, 23.03.2016

Izkušnje iz mednarodne delavnice "Wildlife and winter sport activities"
Delavnica je potekala od 3. do 4. marca 2016 v kraju Lescheraines (Krajinski park Masssif des Bauges, Francija). Delavnico so organizirali Krajinski park Massif des Bauges, ASTERS in ALPARC.

Širom celega alpskega loka so se zimsko športne aktivnosti za preživljanje prostega časa razširile preko vseh meja. Tek na smučeh, smučanje v prostem slogu in turno smučanje, ki ga v zimskem času izvajajo rekreativci in profesionalni športniki je v alpskem prostoru vse bolj prisotno.

Medtem ko imajo aktivnosti na prostem pozitiven učinek za človeka, imajo negativen vpliv za divje živali, ki bivajo v visokogorju. Vrste kot so na primer divji petelin, gams, kozorog in zajec nenamerno postanejo tarče motenj življenjskega ritma. Vse več znanstvenih raziskav jasno dokazuje tovrsten vpliv (oglejte si prosojnice iz delavnice ki je potekala v petek 4. marca). Kako lahko uskladimo izvajanje športnih aktivnosti in varovanje divjih živali? Kako ozaveščati rekreativce in športnike o tej tematike? Je sobivanje sploh mogoče in pod kakšnimi pogoji?

Različne pobude širom alpskega loka

Trenutno se na območju Alp izvaja več pobud tako na lokalnem kot nacionalnem nivoju. Različni pristopi se nanašajo na raziskave in metode spremljanja, ukrepe upravljanja in ozaveščanje javnosti. Deležniki iz različnih področij sedaj priznavajo razsežnost problema in nadaljevanje trenda, ki zahteva ukrepanje na različnih področjih.

V okviru mednarodne delavnice "Wildlife and winter sport activities" je bil predstavljen in obravnavan izbor aktualnih študij in pobud, ki se ukvarjajo s to problematiko. Na prvi delavnici na to tematiko se je zbralo veliko število udeležencev (približno 50) iz različnih področij ter vseh držav alpskega loka (prisotni so bili predstavniki šestih držav): predstavniki vlad, planinskih društev, znanstveniki, nevladne organizacije s področja okolja in seveda predstavniki številnih zavarovanih območij. Za udeležence je bila to tudi priložnost za predstavitev in diskusijo lastnih pobud ter izmenjavo praks, znanja in idej.

Pri pobudah lahko na eni strani zasledimo prizadevanja za ozaveščanje širših ciljnih skupin v okviru kampanije "Respektiere Deine Grenzen" (Spoštuj svoje meje), ki ga že več kot 10 let izvaja deželna vlada avstrijske zvezne dežele Vorarlberg ali prilagoditev te pobude na območje celotne Švice, ki ga izvaja Švicarski alpski klub in Švicarski zvezni urad za okolje (FOEN): "Spoštovati pomeni varovati". Obe pobudi sta podprti s strani politike in posledično z znatnimi finančnimi sredstvi. Herbert Erhart iz zvezne dežele Vorarlberg pravi: "Odločili smo se da rečemo: da, narava je vredna teh prizadevanj".

Na drugi strani pa je zaznati tudi številne pobude alpskih zavarovanih območij, ki so omejena na njihovo ozemlje, vključujejo pa tudi številne lokalne deležnike. Takšni primeri so Narodni park Gesäuse (avstrijska štajerska), Triglavski narodni park (Slovenija), regijski park Mont Avic (Italija), čezmejni krajinski park gorovja Nagelfluh (Bavarska/Predarslska, Nemčija/Avstrija) in krajinski park Bauges (Francija), ki izvajajo ukrepe upravljanja z obiskovalci, razmejitev območja po conah in določitev mirnih območij in ozaveščanje ciljnih skupin (oglejte si prosojnice iz delavnice, ki je potekala v četrtek 3. marca). Delavnica je pokazala, da imajo zavarovana območja ključno vlogo pri razvoju in izvajanju tovrstnih ukrepov v Alpah, saj imajo vlogo mediatorjev upravljavskih pristopov in predstavljajo pilotna območja za vpeljavo novih pristopov, ki se lahko razširijo tudi izven meja zavarovanih območij.

V okviru delavnice je potekala tudi ekskurzija na terenu z namenom ogleda upravljavske pobude Krajinskega parka Bauges v praksi in sicer ožjega zavarovanega območja namenjenega prezimovanju ruševca na prelazu Chérel.

Želja: vzpostavitev skupnega pristopa v alpskem loku

Trenutno so različni pristopi in pobude razpršeni po celotnem alpskem območju, njihovo izvajanje pa je izjemno raznoliko. Nekatera območja so se na tem področju izkazala kot bolj razvita in izvajajo večje število ukrepov (monitoring, upravljanje z obiskovalci in ozaveščanje) kot drugi. V Italiji, na primer, so ukrepi povezani z upravljanjem z obiskovalci v tem smislu precej omejeni. Kljub temu je problematika na celotnem alpskem območju podobna.

Udeleženci so tekom razprave opredelili skupno potrebo: deliti izkušnje, pristope in razvijanje skupnega pristopa na področju Alp na področju spremljanja upravljanja z obiskovalci ter enoten komunikacijski pristop, ki naslavlja vse deležnike. Takšen projekt prispeva k večji prepoznavnosti problematike, večji učinek ozaveščanja javnosti in boljšo kakovost upravljanja v Alpah. Skupen pristop prispeva tudi k večji usklajenosti in povezanosti v Alpah.

Prvi korak k uresničitvi te ideje je bil storjen že v okviru delavnice: udeleženci so izrazili željo po vzpostavitvi delovne skupine na to tematiko, ki bi delovala v okviru mednarodne mreže in tako poglobila določene ideje ter razvila skupen projekt.

Zahvala

Najlepše se zahvaljujemo vsem udeležencem za obisk, izmenjavo izkušenj ter konstruktivno in živahno razpravo! Zahvaljujemo se tudi ekipi Krajinskega parka Bauges in združenju ASTERS za organizacijo, zlasti pa Krajinskemu parku Bauges za sprejem na njihovem območju.

Sodelujoča zavarovana območja

Narodni park Gesäuse (avstrijska štajerska), Triglavski narodni park (Slovenija), regijski park Mont Avic (Italija), čezmejni krajinski park gorovja Nagelfluh (Bavarska/Predarslska, Nemčija/Avstrija) in krajinski park Bauges (Francija), Združenje za varstvo narave Visoke Savoje ASTERS (Francija).

 

Celotno poročilo z delavnice (v angleščini) si lahko preberete spodaj:

 

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke