SL

Prispevek alpskega ekološkega omrežja h zelenemu gospodarstvu

0, 11.12.2015

Tema zelenega gospodarstva v alpski regiji je v jedru 6. poročila o stanju Alp, ki ga trenutno pripravlja nemško predsedstvo Alpske konvencije.  V tem okviru je v pripravi tudi študija o učinkovitosti izvajanja ukrepov za ekološko povezljivost z Green Economy (Zeleno gospodarstvo) v Alpah.  Prvi elementi te analize so že lahko bili v razpravi na delavnici  „Jobs and growth through green infrastructure“ («Delovna mesta in gospodarska rast s pomočjo zelene infrastrukture»), ki jo je delovna skupina Green Infrastructure (Zelena infrastruktura) Evropske komisije organizirala v Zelenem tednu v Bruslju. V prihodnjih mesecih bodo, kar zadeva prispevek k lokalnemu, regionalnemu in nadregionalnemu gospodarstvu, še  drugi ukrepi, izbrani iz kataloga ukrepov v korist ekološke povezljivosti v Alpah, natančneje proučevani in obravnavani v okviru dveh mednarodnih delavnic, kot tudi primeri uresničevanja povezljivosti v pilotnih regijah.

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke