SL

Priporočamo: “Parks of the Future - Protected Areas in Europe Challenging Regional and Global Change”

1, 18.05.2016

Današnji izzivi kot so pomanjkanje naravnih virov, širjenje mest, demografske in podnebne spremembe, pozivajo k razvijanju regionalnih rešitev. Zavarovana območja kot »laboratoriji prihodnosti« trajnostnega razvoja so deležna vse več pozornosti pri reševanju tovrstnih regionalnih in globalnih izzivov. Danes varstvo narave predstavlja le eno izmed njihovih nalog, regionalni razvoj pa je postal eden izmed njihovih glavnih področij delovanja. Regijski parki, narodni parki, UNESCO biosferni rezervati in mesta svetovne dediščine so postali ključni igralci, ki regije vodijo v smeri trajnostnega razvoja.

Zato se je skupina univerzitetnih profesorjev odločila za objavo zbornika, ki omogoča različnim avtorjem širom Evrope deliti svoje znanje in izkušnje o nalogah in ciljih zavarovanih območij. Predstavljene so izbrane študije primerov, teoretske razprave in analize inovativnih pristopov, projektov in načinov upravljanja ter vodenja parkov. Knjiga tako podaja celostni pregled na trenutno stanje parkov v Evropi, njihovih možnosti ter tudi omejitve pri spoprijemanju s spremembami. Posebna pozornost pa je namenjena tudi njihovih vlogi v prihodnosti in spodbujanju trajnosti.

Vir
Hammer, T., I. Mose, D. Siegrist & N. Weixlbaumer (Eds.) (2016): Parks of the Future. Protected Areas in Europe Challenging Regional and Global Change. Munich: oekom.


ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke