SL

VELIKI PLENILCI IN ZAVAROVANA OBMOČJA: ALPARCOVA DELOVNA SKUPINA

0, 23.03.2011

ALPARCOVA delovna skupina »Veliki plenilci« (Mreža zavarovanih območij v Alpah) je bila ustanovljena leta 1999 med konferenco Mreže v Bellunu (Italija). V okviru seminarjev, ki so bili zatem organizirani, je delovna skupina opredelila svojo strukturo ter določila konkretne cilje in ukrepe.

Njene naloge so: prizadevanje za ohranjanje velikih plenilcev v Alpah; širjenje strokovnih informacij o biologiji in statusu medveda, volka in risa; spodbujanje strategij s poudarkom na družbenih, znanstvenih in kulturnih pogojih, ki omogočajo lažje sobivanje človeka s temi tremi vrstami; pomoč pri izgradnji mreže za sodelovanje z drugimi ustanovami in društvi.

Za izvedbo teh nalog je delovna skupina izbrala Naravni park Adamello Brenta kot vodilni park in določila vrsto konkretnih ukrepov: obveza partnerjev k sodelovanju, ozaveščanje javnosti, stalno spremljanje vrst in iskanje skupne strategije za ohranjanje vrst. 

Čemu vprašalnik?

Do danes delovna skupina ni izpolnila zastavljenih pričakovanj, predvsem zaradi nezadostnega sodelovanja alpskih zavarovanih področjih pri aktivnostih, ki sta jih predlagala Naravni park Adamello Brenta in Pisarna za zavarovana območja Task Force Stalnega sekretariata Alpske konvencije, ki usklajuje ALPARC.

Zaradi tega je bilo na srečanju marca 2009 v Mittersillu (Avstrija) v Narodnem parku Visoke Ture (v okviru Trofeje Danilo Re) sklenjeno, da se vsem alpskim zavarovanim območjem pošlje vprašalnik, s katerim se preveri resnično zanimanje za delovno skupino »Veliki plenilci« ter obravnavata funkcija in dejanska potreba po tej organizaciji.

Vprašalnik, ki ga je pripravil Naravni park Adamello Brenta pod nadzorom Pisarne za zavarovana območja Task Force, naj bi tudi prikazal aktualno stanje ukrepov alpskih parkov za ohranjanje medveda, volka in risa. 

Rezultati vprašalnika

Čeprav so skoraj vsa zavarovana območja alpskih držav prejela vprašalnik, jih je bilo izpolnjenih in vrnjenih samo 15 od 211, ki so bili poslani upravljavcem zavarovanih območij.

Ker je bil glavni namen vprašalnika pridobiti povratne informacije o dejanskem interesu alpskih zavarovanih območij glede sodelovanja pri aktivnostih delovne skupine »Veliki plenilci«, lahko sklepamo, da že majhno število izpolnjenih vprašalnikov daje jasno sporočilo o namenu in pripravljenosti k sodelovanju.

Z vprašalnikom pridobljene informacije ne odražajo realnega stanja in posledično prav tako ne stanja tekočih in načrtovanih aktivnosti za ohranjanje velikih plenilcev v Alpah. Kljub temu pa so se razkrile določene zanimive pobude, predvsem enotna želja po tesnejšem sodelovanju med zavarovanimi območji.

14 od 15 zavarovanih območij je izpostavilo nujnost sodelovanja in izmenjave ustreznih in aktualnih informacij glede oblikovanja skupne strategije za ohranjanje in upravljanje medveda, volka in risa. Izpostavljena sta bila tudi pomanjkanje pravega čezalpskega usklajevanja aktivnosti, povezanimi z velikimi plenilci, in potreba po razdelitvi ciljev in vsebin, ki bi se lahko s skupnim pristopom izvajali učinkoviteje. Nekatera zavarovana območja so mnenja, da bi bilo potrebno določiti skupni standard za spremljanje, ki bi omogočal tudi skupno uporabo ciljnih rezultatov. Nadaljnji prošnji sta bili še vzpostavitev koridorjev za medsebojno povezavo zavarovanih območij ter izmenjava informacij in izkušenj s posebno pozornostjo na zmanjševanju družbenih konfliktov, do katerih lahko pride zaradi določenih gospodarskih dejavnosti.

Vir: Naravni park Adamello Brenta in ALPARC (Mreža zavarovanih območij v Alpah)

Filippo Zibordi
Parco Naturale Adamello Brenta

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke