SL

InnovAlps: Čezmejne izmenjave za socialne in teritorialne inovacije v parkih

1, 04.05.2016

Širom alpskega loka parki stremijo k spremembi odnosa do razvoja njihovih območij in jih vodijo k spremembam. Njihovo znanje in terenske izkušnje na področju socialnih in teritorialnih inovacij povedo, da lahko ta območja označimo kot »ambasadorje sprememb«, ki so lahko vir navdiha za druge. Cilj projekta InnovAlps je raziskati različne pristope in inovativne projekte, ki se izvajajo v sodelovanju s številnimi deležniki in opredeliti njihove uspešne pristope ter identificirati težave s katerimi se srečujejo.


V osrčju projekta so 3 pilotne regije

S tem namenom ALPARC že od novembra 2015 tesno sodeluje s tremi pilotnimi regijami (glej logotipe). Pregledu stanja na območju v vseh treh regijah je sledil niz delavnic, ki je omogočil, da se pilotna območja predstavijo in spoznajo ter izmenjajo svoje izkušnje in poglede na temo inovacije. Namen tovrstnih izmenjav je vzpostaviti skupno vizijo regionalnega razvoja in inovativnosti v parkih, opredeliti dejavnike uspeha in ovir, spodbujati vzajemno učenje in inovacijsko zmogljivost preko »pogleda navzven«.

Vsaka delavnica se odvija v treh etapah:

  • Prvi del »Inovacije v pilotni regiji« - predstavitev območja, načina upravljanja in inovativnih projektov.
  • Drugi del »ekskurzija« - obiska in pogovori z deležniki na terenu.
  • Zadnji del »delavnica« - skupen, poglobljen in odprt pogovor o inovativnih lokalnih pristopih in na temo inovacije. V tem delu se razpravlja tudi o specifičnih problematikah na lokalnem nivoju in išče nove ideje in rešitve za identificirane probleme.

 

Prve izmenjave na Tirolskem: območje parka »Tiroler Lech« in Phare projekt »Lechweg«

IMGP2345 IMGP2305 IMGP2330

20. in 21. aprila je v Krajinskem parku Tiroler Lech, v pokrajini Reutte na avstrijskem Tirolskem, potekala prva delavnica. Tekom delavnice so udeleženci iz Švice in Francije spoznali območje regije Lech, kjer teče tudi ena izmed zadnjih nereguliranih rek na severu Alp (naravni rezervat v velikosti 44 km2). Promocija tega podeželskega območja temelji na trajnostnem turizmu in stiku z naravo, kar je v nasprotju z siceršnjo strategijo Tirolske, ki temelji na pristopu »vsepovsod smučišča«. V okviru projekta Phare so pripravili planinsko pot v skupni dolžini 125 km, ki poteka od Predarlske preko Tirolske, vse do kraja Füssen v Nemčiji – Lechweg oziroma »Pot Lech-a«. Pohodnik lahko pot opravi brez večjih naporov, od visokih gora do planine in tako opazuje spreminjanje pokrajine ob toku te zadnje divje reke. Največji del poti poteka po območju Krajinskega parka Tiroler Lech, ki je od svoje ustanovitve leta 2012 velika pridobitev za obiskovalce, pohodnike in lokalno prebivalstvo. Pot je na podlagi svoje trase in kakovostne opreme pridobila oznako »Leading Trail Quality – Best of Europe«. Turistična ponudba se je v zadnjih letih bistveno razvila. Novi odcepi ob poti omogočajo raziskovanje stranskih dolin, urejena je krožna kolesarska pot, pod oznako »Lechweg« pa nastaja vse več značilnih regionalnih proizvodov.

Na področju teritorialnih inovacij projekt odraža sodelovanje med deležniki preko njihovih okvirov in ustaljenih praks. Lechweg je skupen turistični produkt, ki povezuje območja in deležnike iz različnih področij ter valorizira naravno in kulturno dediščino parka, ob spoštovanju okolja.  Projekt se osredotoča na strateški razvoj območja krajinskega parka. Vodilna načela poti Lechweg so: odkrivanje, umirjenost, pristnost, bližina narave, navdih in spoznanja, in so v skladu s sodobnimi trendi v naši družbi.


Skupna vprašanja in potrebe

DV okviru delavnice so bili v obliki diskusije obravnavani dejavniki uspeha poti Lechweg, kot vzorec strateškega in integriranega regionalnega razvoja, usklajenega sodelovanja med deležniki kot močnimi ambasadorji skupne ideje ter zunanjega pogleda na razvoj regije. Kljub razlikam med nacionalnimi in regionalnimi okviri posameznih pilotnih regij, so se udeleženci delavnice poistovetili s problematiko in izzivi regije Lech. Delavnica je tako odkrila skupna vprašanja in potrebe: Kako z dobro idejo in željo po spremembi pristopiti k utečenim strukturam upravljanja? Kako uresničiti idejo? Kako prepričati kritike? Katero vlogo mora nositi krajinski park pri regionalnem razvoju na področju inovacij?

Ta vprašanja bodo služila kot izhodišče za diskusijo na dveh prihajajočih delavnicah, ki bosta potekali v regionalnem Krajinskem parku Pfyn-Finges (Švica) 11. in 12. maja in regionalnem Krajinskem parku Baronnies provençales (Francija) 20. in 21. junija.

 

Zaključna prireditev na področju inovativnosti v alpskih parkih

ALPARC in pilotne regije projekta InnovAlps vas že sedaj vabijo na zaključno srečanje, ki bo potekalo 29. in 30. septembra 2016 v regionalnem Krajinskem parku Pfyn-Finges, v švicarskem kantonu Valais, na temo inovacije z naslovom: »Alpine Nature parks – Models for change«. Ob zaključku projekta InnovAlps bodo na konferenci izpostavljene ideje in primeri inovativnih projektov na območju parkov in tako omogočena izmenjava teritorialnih in socialnih inovacij v najširšem možnem obsegu na območju Alp. Podroben program bo sporočen naknadno, registracija pa bo možna od sredine maja dalje.

Projekt InnovAlps je del ene izmed treh temeljnih področij dela ALPARC-a: »Regionalni razvoj in kakovost življenja«, ki odraža konkretne potrebe alpskih podeželskih območij in njihovih prebivalcev. Projekt InnovAlps je podprt s strani Švicarskega zveznega urada za okolje (BAFU/OFEV).


Več informacij

Film: Povzetek enega kilometra hoje na Lechweg (ARTE)

uradna spletna stran poti Lechweg

uradna stran parka Tiroler Lech

uradna stran organizacije za regionalni razvoj Außerfern

 

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke