SL

Ko lahko politika spodbuja biotsko raznovrstnost – zaključki projekta greenAlps

0, 10.12.2014

Od 13. do 15. oktobra je v francoskem Chamberyju potekala zaključna konferenca projekta greenAlps, kjer je društvo ALPARC nastopalo v vlogi nosilca projekta. Na srečanju se je zbralo več kot 100 predstavnikov upravljavcev zavarovanih območij, politikov, NVO-jev, lokalnih deležnikov, posameznikov in raziskovalcev, ki so razpravljali o doseženih rezultatih tega čezevropskega projekta.


Inovativna zasnova dogodka preko okroglih miz, intervjujev in delavnic, je udeležencem ponudila širok prostor za izmenjavo izkušenj. Med obravnavanimi rezultati projekta velja izpostaviti zlasti priporočila projektnih partnerjev politikom o še boljši obravnavi in večji vključitvi ukrepov v prakso in okoljske politike na področju biotske raznovrstnosti. Ta priporočila so bila nato predstavljena tudi na Platformi »Ekološka omrežja« pri Alpski konvenciji, ki je v sklopu Alpske konference potekala konec meseca novembra v Torinu, ter predstavnikom različnih direktoratov Evropske komisije na dogodku, ki je bil novembra organiziran v ta namen.
Projekt greenAlps zanima tudi lokalna problematika, zlasti na pilotnih območjih projekta. Obiski na terenu in delavnice z lokalnimi deležniki so omogočile opredelitev glavnih ukrepov na področju ekosistemskih storitev in ekološkega povezovanja, ter potreb, med drugim tudi izboljšanje čezmejnega in mednarodnega sodelovanja, zlasti na področju biosfernih rezervatov. Sodelovanje, ki stremi k okrepitvi medsosedskega partnerstva, je zagotovo tisto med italijanskim Naravnim parkom Julijske Predalpe in slovenskim Triglavskim narodnim parkom. Aktivno sodelovanje, ki se je razvilo tekom projekta greenAlps je vodilo v pridobitev oznake »pilotno območje čezmejnega ekološkega povezovanja« pri Alpski konvenciji.


Zaključni dokumenti projekta greenAlps so na voljo na spletni strani projekta: http://www.greenalps-project.eu/
Projekt greenAlps je bil sofinanciran v sklopu programa ETS Alpine Space

GreenAlps LogoLowLogoAlpineSpace

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke