SL

Alpska konferenca v Grassau: pilotne regije ekološkega povezovanja v središču pozornosti

1, 18.05.2016

Poletje 2016 bo predstavljalo priložnost za ogled učinkov aktivnosti, pobud in izvedenih ukrepov v osmih pilotnih regijah ekološkega povezovanja, vse od njihovega imenovanja s strani Alpske konvencije leta 2011. Pravzaprav že samo imenovanje pilotnih regij ekološkega povezovanja predvideva redno vrednotenje izvedenih aktivnosti. Predvideni obiski na terenu in intervjuji bodo omogočili opredelitev prednosti in morebitnih potreb pilotnih regij.


V okviru XIV. Alpske konference, ki bo potekala v tednu od 10. do 14. oktobra 2016 v kraju Grassau v Nemčiji, in v okviru Alpskega tedna bodo imele pilotne regije priložnost za predstavitev svojih aktivnosti članom Platforme Ekološka omrežja pri Alpski konvenciji. V okviru posebnega panela na Alpskem tednu, namenjenem izključno tej tematiki, pa bo o aktivnostih seznanjena tudi širša javnost. Dogodek bo obenem tudi priložnost za druženje med deležniki pilotnih regij, izmenjavo izkušenj in oblikovanje skupnih vizij za prihodnost.


Na Alpski konferenci bo predstavljena tudi nova publikacija, ki povzema izkušnje alpskih držav pri vzpostavljanju alpskega ekološkega omrežja. Skozi oči alpskih strokovnjakov na tem področju je preko številnih člankov predstavljeno in analizirano dvanajstletno obdobje pridobivanja izkušenj na tem področju.

ALPARC - Mreža zavarovanih območij v Alpah

Spletni piškotki

Spletno mesto ALPARC za svoje delovanje uporablja piškotke