Zloženke (8)

Letos je luč sveta ugledala nova različica brošure s splošno predstavitvijo ALPARC-a. Še vedno v enaki obliki predstavlja mrežo in njene cilje, v kombinaciji s poenostavljenim zemljevidom in vizitko je namenjena javnosti, da spozna ALPARC.
ALPARC: Mreža zavarovanih območij v Alpah - zloženka/zemljevid
Predstavitev mreže Alparc ter zemljevid alpskih zavarovanih območij, 2007.
Sodelovanje Alpe - Karpati
 V zloženki je orisan zgodovinski pregled sodelovanja med zavarovanimi območji v Alpah in Karpatih. Publikacija je bila izdana v letu 2006 vzporedno z organizacijo delavnic za upravitelje zavarovanih območij v Karpatih.