Naše dejavnosti

 Glavni cilj Alparca je podpirati in spodbujati izmenjavo izkušenj in znanj med upravitelji alpskih zavarovanih območij.

Glavne dejavnosti, ki potekajo v okviru mreže Alparc, so predstavljene v okviru pomembnih tematik. Tu boste našli tudi povezave do virov in aktualnih novic, povezanih s posamezno tematiko.

Za splošno predstavitev glej rubriko: mreža ALPARC .