Nahajate se:Dogodki»Ostali mednarodni dogodki»Prikazovanje prispevkov po oznaki: Okolje | narava | pokrajina

QA - LabexThe role of scientific councils             LOGO ALPARC signature E

Experts from science, protected mountain areas and administration will discuss the role of scientific councils regarding science and management in protected areas.


The workshop will be based on the presentation of various models in organising scientific councils existing in different countries and for different categories of protection. Afterwards, different aspects of scientific councils as an interface between science and protected areas will be discussed: To what extent and under what conditions are scientific councils able to promote scientific research in protected areas? To what extent and under what conditions can they support the management and the policy of a protected area and mediate conflicts? How can they contribute to building networks and cooperation?


Outcomes of the workshop will be recommendations concerning the establishment and the management of scientific councils, an analysis of scientific councils as interfaces between science and mountain protected areas (article in a scientific journal) and inputs to a planned Alpine Space project on the governance of protected areas and the contribution of science.


As the number of participants is limited to 40, the date of registration will be taken into account in the selection of participants.

Please find below the announcement, the programme and the registration form to send back to iscar@scnat.ch

The organising institutions:


ISCAR Jean-Jacques Brun, Thomas Scheurer
LabEx ITEM Isabelle Arpin, Philippe Bourdeau, Fabien Hobléa, Sophie Tocreau, Gaëlle Ronsin
ALPARC Guido Plassmann

 

For further information: http://www.iscar-alpineresearch.org/

Objavljeno v Dogodki mreže ALPARC

This section includes all the PowerPoint presentations shown during the Workshop „Wildlife and connected habitats” that  took place the 11th and 12th of December 2014 in Admont, at the Gesäuse National Park – Styria (Austria)

Objavljeno v Zbirka virov


This section includes all the PowerPoint presentations shown during the Workshop « Monitoring biodiversity transformation to document climate change impacts in alpine protected areas”, that  took place from 10th to 11th of September 2014 at Ceresole Reale, Gran Paradiso National Park (IT).


Please note that the presentation of Sonja Wipf is not online. If you are interested in the presentation, please contact directly the author at : sonja.wipf (at) slf.ch

Objavljeno v Zbirka virov

 Za zagotovitev obstoja velikih zveri v Alpah in Karpatih je bil med 2. in 4. julijem 2009 v Narodnem parku Nizke Tatre na Slovaškem organiziran mednarodni kolokvij »Velike zveri: Strategije upravljanja, raziskovanja in komunikacije v zavarovanih območjih«.

Več kot 70 strokovnjakov iz zavarovanih območij v Alpah in Karpatih, z univerz, nevladnih organizacij in ministrstev se je srečalo v kraju Liptovsky Jan na Slovaškem, da so razpravljali o zapletenih vprašanjih simboličnega medveda, volka in risa, ki so pogosto tabu. 

 Po splošnih predstavitvah o sedanjem stanju v obeh gorskih skupinah so sledili prispevki, v katerih so udeleženci in udeleženke predstavili rezultate svojih raziskovalnih dejavnosti, predvsem na področjih spremljanja rastlinskih in živalskih vrst, preseljevanja in zdravstvenih problemov. Glavni del srečanja je predstavljala izmenjava na temo upravljanja živali glede na načrte upravljanja, kompenzacijske ukrepe in obvladovanje konfliktov med človekovo dejavnostjo in temi živalskimi vrstami. Za zaključek so bila organizirana predavanja s poudarkom na pomembnosti komunikacije, okoljskega izobraževanja in odnosih z javnostmi.

Pomembnost tesnega sodelovanja med obema gorskima skupinama na tem področju je bila v vseh razpravah na veliko opisana. Da bi okrepili sodelovanje, so se odločili ustanoviti skupno delovno skupino »Velike zveri« ALPARC-a in CNPA-ja. Skupina se bo srečala takoj po imenovanju vodje delovne skupine s strani Karpatov.

Po koncu srečanja je bila objavljena brošura o velikih zvereh v zavarovanih območjih v Alpah in Karpatih. 

Objavljeno v Mednarodne novice

 Iniciativa za “Ekološki Kontinuum” je objavila novo vrsto podatkovnih listov za lokalne interesne skupine. Vse publikacije so v nemškem, francoskem in italijanskem jeziku, in so že na voljo na spletu.

Ta vrsta informativnega gradiva ni zgolj tiskana listina. Njihov glavni cilj je spodbujanje različnih aktivnosti. Ciljna skupina so lokalni parnerji, ki ustanavljajo ekološka omrežja (kot naprimer ECONNECT pilotne regije).

Niz desetih podatkovnih listov pokriva najpomembnejša delovna področja, kjer naj bi se izvajali določeni ukrepi iz naslednjih področij: kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje voda, lov in ribolov, prostorsko planiranje, promet, varstvo narave in turizem. Posebne publikacije bodo namenjene za pomoč občinam in drugim pomembnejšim parnerjem pri vzpostavljanju ekoloških omrežij.

Vsak podatkovni list pojasnjuje pomembnost posameznega sektorja za ekološko povezanost in konkretno navaja ukrepe za njegovo vzpostavitev, ki bi jih izvajale lokalne interesne skupine. Poleg tega, so v vsakem listu predstavljeni posamezni primeri dobre prakse iz območja Alp, ki dokazujejo, da ukrepi ekološke povezanosti resnično delujejo. Omenjeni primeri naj bi interesne skupine spodbudili k posnemanju. 

Nekatere različice podatkovnih listov, objavljenih v PDF formatu (ki omogoča lažje tiskanje), obravnavajo naslendnja področja; varstvo narave, kmetijstvo, promet, upravljanje z vodami, gozdarstvo in prostorsko planiranje. Objavljeni so na: www.alpine-ecological-network.org. (na voljo v angleškem jeziku).

Objavljeno v Novice mreže ALPARC
Torek, 02 Oktober 2012 02:00

Nettoyons nos paysages montagnards

 Du 7 au 11 juillet 2012, le Parc national du Mercantour et Mountain Wilderness, association nationale de défense de la montagne, ont célébré dix ans de fructueuse collaboration sur les opérations « Installations Obsolètes ».

A cette occasion, plus de six tonnes d'installations militaires et agricoles obsolètes ont été évacuées de différents sites : sur la commune de Jausiers (Alpes-de-Haute-Provence) au lac des Sagnes, Granges communes et Restefond et sur la commune de Belvédère (Alpes-Marittimes) à la Cime de Tuor.

Une centaine de bénévoles de l'association âgés de 3 à 83 ans, des gardes du Parc et des éleveurs locaux se sont relayés durant le week-end sur les abords du lac et les pentes occupées par le troupeau du groupement pastoral pour extraire des lignes de barbelés, des déchets de casernement et ménagers agricoles.

Les chantiers de démontage co-organisés par Mountain Wilderness et le Parc national du Mercantour ont débuté en août 2002 dans le secteur de la Vésubie avec deux tonnes de déchets prélevées. Depuis, allant de Vésubie en Ubaye en passant par la Moyenne-Tinée, ce sont 153 tonnes au total, en métal principalement, qui ont été arrachées du sol, conditionnées et acheminées vers les différentes déchetteries. Ce travail entrepris sur 10 ans correspond à 2 700 journées de travail/homme.

( Source:communiqué de presse de Mountain Wilderness)

The signature of the Alpine Convention has marked a new historical turn. This Convention is much more than a treaty among States. It is the international recognition of the fact that a coherent development of the Alps - meant as a territorial system, necessarily requires the definition and the use of common tools, as much as the joint elaboration of policies and strategies, able to exalt the specificity of the territory.

Therefore, the book aims to be a key to access the Alpine Convention, seen not only as an international law treaty, but as a "set of tools" to pursue in a coordinate manner, a long-lasting balance between economic and social development and the need to preserve both the environment and our cultural inheritance.

It is a complete set of tools to work beyond national borders. A set of tools which are available not only to policy and decision makers, but also to the population, that in the Alps and more than in other regions, is closely linked to the territory. A territory that has to be managed with care...

In fact, the Alps are not a barrier to communications that have to be crossed through as quickly as possible, or a mine of resources that have to be exploited without any limits, or an amusement parc. 

Objavljeno v uncategorised

The European Union’s biodiversity action plan: Halting the loss of biodiversity by 2010 – and beyond.

Official Publication of the European Communities, 

Link(s) :
Objavljeno v uncategorised
Sreda, 09 April 2014 02:00

Last of the wild

Last of the wild: overview of status and monitoring of some wilderness related species in the Natura 2000 network.

Edition: PAN Parks Foundation, 2009

 

By providing a description of the management and monitoring practices of various protected areas, with regards to chamois, ibex, brown bears, lynx, wolves and white-tailed eagles in its new publication, the PAN Parks Foundation aims to argue for the need for a non-intervention management approach that will ensure healthy and stable populations of these – and other – important wilderness species. In addition, we hope that the present selection of monitoring experience will serve as inspiration to many nature conservation professionals in their handling of wilderness habitats and species around Europe.

If you have comments or questions concerning the publications or the PAN Parks Foundation, please contact Edit Borza, Communications Manager at eborza@panparks.org or visit
www.panparks.org 

Objavljeno v uncategorised

Here you can find all the presentations of the international conference from the 22nd October 2010.

Objavljeno v uncategorised