Alpe

V osrčju Evrope

Alpe predstavljajo biogeografsko območje v osrčju Evrope, ki se razteza na približno 190 000 km2. Najvišji alpski vrh je Mont Blanc na nadmorski višini 4810 m.

Velika raznovrstnost

Za Alpe sta značilni velika biološka pestrost ter pestrost pokrajinskih tipov. Hkrati so Alpe tudi najbolj obiskano turistično območje na svetu; na območju z 12 milijoni prebivalci nemreč letno prenoči več kot 500 milijonov turistov.