Skrivnostna krajina

Alpski masiv ima tisoč različnih obrazov: apnenčaste planjave v predalpskem svetu, skrilnate gorate kupole, granitne koničaste vrhove, morene in groblje, obdelane terase, barja in mokrišča, mračne iglaste in svetle macesnove gozdove, cvetoče planšarije in prijazne pašnike, vrtoglavo strme skalnate stene, čudovite jame in soteske, krasne slapove, rjoveče hudournike ali divje reke… 

Ta krajinska raznolikost, na katero ne vplivajo le geološki, morfološki in podnebni dejavniki, ampak tudi več kot tisočletno človekova naseljenost, se kaže v edinstveni pestrosti favne in flore.

Alpe nas očarajo tako zaradi svojih divjih krajin in z mitskimi vršaci, kot z umirjenimi kmetijskimi površinami ob robovih starih vasi.