Očarljiv živalski svet

  Alpe varujejo številne živalske vrste, od najbolj prepoznavnih do najbolj skritih in nenavadnih.
Nekatere so ogrožene, druge so ponovno naselili ali pa so se naselile same. Naravna zavarovana območja predstavljajo za številne izmed njih življenjsko zatočišče.

Fragmentacija krajine in rastoča urbanizacija sta njihovo gibanje vse bolj otežili (migracije, iskanje hrane, reprodukcija itd.): nujno potrebno je ohranjanje ali ustvarjanje povezav med njihovimi življenjskimi prostori (ekološki koridorji itd.).

V Alpah naštejemo okrog 30 000 živalskih vrst, od tega :

  • 15 vrst plazilcev
  • 21 vrst dvoživk (od teh je ena endemična)
  • okrog 80 vrst rib
  • okrog 80 vrst sesalcev, v večini miši, poljskih miši ali netopirjev, od katerih so nekatere endemične kot je alpska ali bavarska miš.
  • okrog 200 vrst gnezdnih ptic
  • in skoraj 20 000 vrst nevretenčarjev (ocena!)

 

Najbolj znane ali simbolne vrste so gotovo:

  • veliki kopitarji: gams, kozorog, muflon…
  • ptice roparice: orel, brkati ser, rjavi jastreb…
  • gorski petelini: ruševci, snežne jerebice
  • velike zveri: medved, volk, ris

In da ne pozabimo zelo popularnega alpskega svizca, a tudi veliko bolj redkih ali neznanih vrst kot so variabilni zajec, detel (tichodrome échelette), Apolon, alpska Rosalie ali salamander - pupek iz Lanza, odkrit šele leta 1988: nahaja se na francosko-italijanskih pobočjih Mont-Visa, njegova ekstremna geografska utesnjenost pa iz te dvoživke naredi eno najbolj redkih na svetu!