Čudovita flora

  Alpska flora nas navdušuje predvsem zaradi zakladnice prilagodljivosti, ki jo je izkazala: prilagoditev na veter, na mraz, na sneg, na skromna in skalnata tla, na intenzivno sončno žarčenje ter na kratko obdobje vegetacije.

Številne gorske vrste so ogrožene, predvsem zaradi klimatskih sprememb, povišanja temperatur ter zaradi porazdelitve življenjskega prostora: mrazu morajo slediti vse više in više… 

Planika, rododendron in encijan sodijo med najbolj znano alpsko cvetje, a so sestavni del 4500 najdenih vaskularnih vrst v Alpes, kar predstavlja 39 % vse evropske flore! Od 4500 vrst jih velja 350 za endemične v Alpah ali v nekaterih alpskih regijah, pogosto jih najdemo na visokih nadmorskih višinah. Mednje spadajo tudi Zoisova zvončnica, Vulneraria Chartreux, Lilium carniolicum.

V Alpah najdemo približno 900 različnih rastlinskih skupin in približno 13 000 rastlinskih vrst, med njimi:

  • Več kot 5000 vrst gob
  • 4500 vrst vaskularnih rastlin, ki smo jih že omenili
  • Okrog 2500 vrst lišajev
  • Okrog 800 vrst maha
  • Okrog 300 vrst jetrenjakov