Resources linked to the article

Revije Eco.mont

 Na skupno pobudo ISCAR -ja in ALPARC-a je junija 2009 prvič izšla revija o raziskovanju gora v zavarovanih območjih, ki so jo izdale avstrijska Akademija za znanost, IGF in Univerza v Innsbrucku.

Danes se zavarovana območja soočajo z dvema izzivoma: na eni strani z ohranjanjem naravnih virov za naslednje generacije, na drugi strani pa s promocijo dobro premišljenega razvoja s pozitivnimi trajnostnimi posledicami.

V zvezi s tem je raziskovanje prednostna naloga, ki bo omogočila sprejemanje pravih odločitev. Zato je revija eco.mont tako znanstveni pripomoček, praktično uporaben za upravitelje zavarovanih območij, kot sredstvo za obveščanje obiskovalcev, ki jim omogoča razumevanje nalog odgovornih in prilagajanje njihovega obnašanja, da bi tudi oni prispevali k trajnostnem razvoju.

Revija eco.mont bo od zdaj naprej izhajala dvakrat letno.

Þasopis lahko naročite v tiskani različici na http://www.uibk.ac.at/iup/verlagsverzeichnis (de) ali v e-obliki na http://epub.oeaw.ac.at/eco.mont (en).