ALPARC and the Alpine Protected Areas will be represented at the Expo Milano 2015 with projections of the Multivision “For the Alps”.
The German Pavilion hosts the Multivision during the Mountain week, the 9th of June.

Objavljeno v Dogodki mreže ALPARC

ALPARC and the Alpine Protected Areas will be represented at the Expo Milano 2015 with projections of the Multivision “For the Alps”.
The French Pavilion presents the Multivision on May the 7th.

Objavljeno v Dogodki mreže ALPARC

 Cette importante manifestation se tiendra du 9 au 12 octobre 2013 à Saint-Martin Vésubie, dans le Mercantour, site volontairement choisi pour profiter du 20e anniversaire de présence avérée du loup en France afin de dresser un état des lieux à la fois rétrospectif et prospectif, dépassant très largement l’échelle locale. L’initiative (et le pilotage) du symposium en reviennent, ce qui est original, à l’Université.

Le titre du colloque : « Vivre ensemble avec le loup. Hier, aujourd’hui… et demain? » est à lui seul un véritable challenge. L’enjeu est de réunir à la fois des acteurs (de tous types, institutionnels et privés) et des chercheurs (historiens de toutes périodes mais aussi géographes, sociologues, ethnologues, biologistes..) dans un colloque ouvert au public et à finalité « sociale ». Il s’agit de dresser un état des lieux comparatif et de proposer des perspectives d’aménagement du statut de l’animal sauvage en France et en Europe, à la lumière des expériences du passé et de l’actuel. (…) »

Programme et informations à ce lien.

Objavljeno v Ostali alpski dogodki
Petek, 18 November 2011 01:00

Newsletter of the HABIT-CHANGE project

 

Under this link you can download the first newsletter of the HABIT-CHANGE project. This issue is dedicated to the project work until the mid-term. Since dissemination of results will become more important in the second half of the running time the upcoming issues are going to focus on that.

You are welcome to distribute this e-mail to colleagues, who might be interested in subscribing to the newsletter too.
Your comments regarding the contents of the first issue of our HABIT-CHANGE newsletter or any other remarks would be highly appreciated.

We wish you a pleasant reading!

PS: If you do not wish to receive further e-mails regarding our newsletter please send an e-mail with the text 'unsubscribe' back.

Objavljeno v Mednarodne novice
Sreda, 03 Oktober 2012 02:00

Park kot snovalec zagona dejavnosti

Oživitev in ustvarjanje tematskih dejavnosti predstavlja sredstvo ohranjanja in krepitve gospodarske vitalnosti območja ter podjetij. Francoski regionalni park Chartreuse poskuša na primer spodbujati oživitev in ustanavljanje podjetij.

V sodelovanju z drugimi gospodarskimi dejavniki v prostoru (notranjimi in zunanjimi), želi park olajšati postopke za projekte, ki se bodo odvijali na območju parka Chartreuse.

Za to ponuja:

1) Sprejemno pisarno, ki pomaga pri projektih in snovanju idej
2) Uradno povezavo s podpornimi strukturami
3) Dostop do informacij in družbeno-gospodarskih podatkov o prostoru
4) Pomoč pri izvedbi projekta z lokalnim znanjem in zmožnostmi

Več informacij na :http://www.parc-chartreuse.net/vivre-en-chartreuse

Četrtek, 04 Oktober 2012 02:00

Kmalu »območja miru« v francoskih Alpah?

 Alpska konvencija v 10. členu protokola o turizmu predvideva določitev območij miru, na katerih se pogodbenice odpovedujejo urejanju prostora v turistične namene. Društvo Mountain Wilderness Francija se je soočilo s tem vprašanjem in leta 2008 objavilo prvo francosko raziskavo na to temo. Raziskava predstavlja analizo obstoječih pristopov in hkrati na osnovi natančnega kartiranja vsebuje predloge za določitev takšnih območij.

Območja miru so področja, ki ne predstavljajo posebne redkosti ali posebnosti iz naravoslovnega vidika, temveč so izjemna zaradi njihove naravne vrednosti, obširnosti, umirjenosti in tišine. Zasnovana kot nov način upravljanja s prostorom, so v okviru obstoječih pravnih okvirov opredeljena kot območja brez urejene turistične infrastrukture, ki bi vplivala na umirjenost kraja.

Da bi natančneje opredelili, predlagali in uveljavili območja miru, je Mountain Wilderness Francija v začetku letošnjega leta ustanovila delovno skupino. Sestavljajo jo: fundacija Petzl, francoski regiji Rona-Alpe in Provansa-Alpe-Azurna obala s pripadajočima regionalnima agencijama za okolje, regionalni svet naravnih območij Rona-Alpe, regionalno politiko, ter organizacije DATAR Alpes, WWF, CIPRA in ALPARC (seznam ni popoln). 

 Po številnih srečanjih in razpravah z različnimi deležniki, je delovna skupina julija letos predstavila prve ugotovitve in opredelila ključne usmeritve za prihodnje delo. Splošno sprejetje koncepta bi poudarilo voljo in interes po inovativnem upravljanju prostora, v ospredju katerega je vzajemen in uravnotežen odnos med človekom in naravo.

Mreža ALPARC, predvsem njen član naravni regionalni park Chartreuse, aktivno sodelujejo pri teh prizadevanjih. 

 Die Akzeptanz von Grossschutzgebieten aus der Perspektive der ansässigen Bevölkerung und lokaler Akteursgruppen - eine Studie über den Naturpark Ötztal.

Magisterarbeit von Matthias Wenzel, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Juni 2011  

Objavljeno v uncategorised

Itinérance récréative, itinérance de vie ?

Pistes de réflexion pour renouveler la gestion et le développement des territoires 

Séminaire et Rencontre citoyenne de la Montagne

19 et 20 décembre 2013, CERMOSEM, Le Pradel

Dans la continuité des recherches du réseau sportsnature.org sur l’itinérance récréative et les migrations d’agrément, et de la dynamique des Rencontres Citoyennes de la Montagne, ce séminaire est ouvert à tous.

Chercheurs, acteurs, pratiquants et toute personne intéressée peuvent venir débattre du sujet et participer à ces rencontres.

Vous trouverez le programme détaillé ci-dessous; pour vous inscrire, remplissez le bulletin d'inscription à ce lien

Objavljeno v Ostali alpski dogodki

 

The third ALPARC workshop on the topic "Mountain Environmental Education in Alpine protected areas" will take place on 21st and 22nd of October 2014 in the new visitor centre "Haus der Berge" of the Berchtesgaden National Park .

It is co-organised with the Berchtesgaden National Park (Bavaria, Germany) and with the REEMA (Alpine Network for Mountain Environmental Education), which gathers the staff in charge of environmental education in the French Alpine protected areas.

Target public: Staff in charge of environmental education in the Alpine protected areas.
Limited number of participants: 30 persons max.
Language of the meeting: English

Programme: this working group meeting will be focused on ongoing activities and projects.The programme will also offer large discussion time for informal experiences exchanges as well as a general session focused on current topics and interests regarding education to nature in the parks and reserves. Guided visits are also planned in option on 20th and 23rd of October. You can download the programme proposal below. The expectations and proposals of the participants are still welcome and will be considered while defining the final detailed programme, which will be published until end of September.

 

ABOUT REGISTRATION:
Official deadline for registration and hotel booking was on September the 10th, but there are still a few places left for participants from Alpine protected areas: please find below the registration form and practical information for download.

 

Contact:
ALPARC Education Working Group Coordination: marie.stoeckel (at) alparc.org +33 (0)4 79 26 55 00  

Objavljeno v Dogodki mreže ALPARC