Ponedeljek, 31 Marec 2014 02:00

Poročilo o delu 2009 - 2010

Objavljeno v Poročilo o delu

In 2004, the Permanent Committee of the Alpine Convention puts the Alpine Network in charge of preparing a study on the national and transboundary links existing between protected areas. The results will permit to make recommendations for strategies on a large scale and will present possible territorial connections as well as political, national and regional development measures. This study could thus be used as a framework for creation and implementation of an alpine ecological territorial network.

Edited by ALPARC in the collection « Alpensignale » of the Alpine Convention

Link :

Alpine Ecological Network

Objavljeno v Dosjeji

Dosje N°10: Habitalp – spremljanje stanja raznovrstnosti alpskih habitatov

V publikaciji je predstavljeno razumevanje zračnih posnetkov (osnova projekta INTERREG III B – HABITALP), kar naj bi pripomoglo k oblikovanju seznama podatkov, ki temelji na katrografiji.  

Objavljeno v Dosjeji
Dosje N°08: Tipologija zavarovanih območij v Alpah – pravni okvir in status varovanja

V publikaciji so izpostavljene različnosti in podobnosti zavarovanih območij osmih alpskih dežel. Alpska mreža želi s tem pregledom prispevati k boljšemu razumevanju območij, ki se nahajajo v deželah z različnimi kulturami. 

Objavljeno v Dosjeji

 Dosje N°07: Zavarovana območja evropskih gora – okolje za bivanje, obiskovanje in izmenjave

 

V publikaciji je zbrano gradivo konference z naslovom Evropska gorska zavarovana območja, ki je potekala novembra 2002 v Chamberyju. Zavarovana območja so posamično predstavljena kot okolje za bivanje, obiskovanje in izmenjave. 

Objavljeno v Dosjeji
Ponedeljek, 31 Marec 2014 02:00

Dosje N°05: Natura 2000

 

 Dosje N°05: Natura 2000: zavarovana območja in predlagana območja

 

Alpska mreža je pripravila prvi seznam območij Natura 2000 v zavarovanih območjih v Alpah ali v njihovi bližini. 

Objavljeno v Dosjeji

 Dosje N°03: Seznam zavarovanih območij v Alpah 2001

 

V publikaciji so informacije o zavarovanih območjih v Alpah, ki obsegajo več kot 100 hektarov, imena upravljavcev, direktorjev, naslovi uprav, datumi ustanovitve, podatki o velikosti itd. Seznam podatkov je namenjen lajšanju izmenjav med upravljavci Mreže zavarovanih območij v Alpah. 

Objavljeno v Dosjeji