Mednarodne novice

Premagajte »zid«: Osveščanje širše javnosti o razdrobitvi pokrajine
 Pobuda Ecological Continuum Initiative je izdelala posebno komunikacijsko orodje za alpsko regijo: zid, ki ga je moč preprosto postaviti na javnem mestu ali v coni za pešce in zapreti prehod. Zid simbolizira ovire, kot so avtoceste, nekdanje železniške proge in naselitvena področja, na katere vsak dan naletijo živali in rastline…
Četrtek, 21 Oktober 2010

The Wall: Manj ovir, več narave!

Stop – ni prehoda! Visoki zidovi, sočasno postavljeni na izbranih ulicah v Ljubljani, Zürichu/CH, na Dunaju/A, v Münchnu/D, Milanu/I ter Lyonu/F, so pešcem zaprli pot. Ljudje so tako lahko videli in občutili, kaj se vsak dan dogaja živalim, ki jim ceste in naselja sekajo selitvene poti. Zidovi v šestih alpskih…
ECONNECT in njegovo novo orodje JECAMI
Drugo mednarodno srečanje pilotnih regij v Dobbiacu/Toblachu 22. aprila 2010 je obrodilo sadove. Pilotne regije so sprejele skupno orodje, imenovano JECAMI (Joint Ecological Continuum Analysing and Mapping Initiative-Web services – spletne storitve spodbude za skupno analiziranje in kartiranje ekološkega kontinuuma). Ta instrument je predlagal Švicarski narodni park v sodelovanju s…
Izvajanje ukrepov za izboljšanje ekološke povezanosti – namigi za lokalne partnerje!
 Iniciativa za “Ekološki Kontinuum” je objavila novo vrsto podatkovnih listov za lokalne interesne skupine. Vse publikacije so v nemškem, francoskem in italijanskem jeziku, in so že na voljo na spletu. Ta vrsta informativnega gradiva ni zgolj tiskana listina. Njihov glavni cilj je spodbujanje različnih aktivnosti. Ciljna skupina so lokalni parnerji,…
Začetek mednarodnega projekta alpsko-karpatskega koridorja
 Alpe in Karpati ponujajo zavetje raznolikim sesalcem, kot so srna, ris, volk in medved. Ohranjanje njihovega naravnega habitata je odvisno od človeka. Koridor med Alpami in Karpati je tradicionalna selitvena pot teh divjih živali, ki pa ne povezuje samo vzhodne meje Alp v Avstriji z Malimi Karpati na Slovaškem, ampak…
Izboljšanje upravljanja in varstva velikih zveri
 Za zagotovitev obstoja velikih zveri v Alpah in Karpatih je bil med 2. in 4. julijem 2009 v Narodnem parku Nizke Tatre na Slovaškem organiziran mednarodni kolokvij »Velike zveri: Strategije upravljanja, raziskovanja in komunikacije v zavarovanih območjih«. Več kot 70 strokovnjakov iz zavarovanih območij v Alpah in Karpatih, z univerz,…
Zbrani primeri dobrih praks na področju izobraževanja o gorskem prostoru na alpskih zavarovanih območjih
V okviru sodelovanja med Alparcom in Alpsko mrežo okoljskega izobraževanja v gorskem prostoru (REEMA ) se je pojavila potreba po boljšem poznavanju praks in pobud na področju izobraževanja o gorskem prostoru na alpskih zavarovanih območjih.  V letu 2008 je bil tako narejen prvi korak v smeri zbiranja podatkov o takšnih…
2008 – pomembno leto za ekološke mreže
 Leto 2008 je bilo še posebej pomembno leto za ekološke mreže v Alpah. V tem letu so bile uresničene naslednje aktivnosti: Projekt ekološkega kontinuuma: priprave na projekt zaključene Po 17 mesecih intenzivnega dela v obdobju priprav so 4 partnerji (CIPRA, ISCAR, WWF in ALPARC) predstavili rezultate, ki predstavljajo nepogrešljive temelje…
 Prva številka časopisa eco.mont bo izšla junija 2009. Asopis je bil ustanovljen na pobudo Mreže zavarovanih območij v Alpah (ALPARC), Švicarske akademije naravoslovnih znanosti (ISCAR), Avstrijske akademije za znanost (ÖAW) in Univerze v Innsbrucku . Cilj časopisa je obravnavanje tem, ki hkrati zadevajo raziskovanje in upravljanje zavarovanih območij v Alpah,…
ALPENCOM se je končal, a delo se nadaljuje!
 Čeprav se je projekt ALPENCOM uradno zaključil 15. februarja 2008, partnerji , projekt je potekal v okviru Interreg IIIB Alpine Space zdaj v delovni skupini Komunikacija nadaljujejo delo, ki ga je vzpostavil ta pilotni projekt.   Cilj projekta ALPENCOM je bil na eni strani podpreti komunikacijo med zavarovanimi območji in…