Raziskovalna platforma: alpsko raziskovanje v zavarovanih območjih

Zavarovana območja so hkrati tudi raziskovalna območja.

 

Številni znanstveniki in raziskovalni inštituti izvajajo svoje projekte na veliko različnih področjih: geoznanosti, sociologija, gospodarstvo itd.
S ciljem zagotavljanja večje vidnosti in prepoznavnosti rezultatov omenjenih raziskav, so se zavarovana območja začela povezovati in usklajevati svoje raziskovalne pristope, kar naj bi omogočilo tudi medsebojno primerljivost rezultatov.

V ta namen so bila izdelana različna orodja:

  • Spletna revija "Eco.Mont ": Publikacija, ki izhaja dvakrat letno in zajema informacije o različnih projektih in rezultatih raziskav o zavarovanih področij ter drugih gorskih masivih, predvsem Karpatih in Pirenejih.
  • Mednarodni simpozij , ki poteka vsaka štiri leta, združi številne raziskovalce alpskega loka in znanstvenih inštitutov različnih parkov in rezervatov alpskega masiva.