Poster - Activities of the Platform Ecological networks

This poster about the activities of the Platform "Ecological networks" of the Alpine Convention was presented at the 9th Conference of parties of the CBD in Bonn/D in May 2008.


Resources linked to the article

Brošura o ustanovni seji platforme Alpske konvencije za ekološko povezanost

Nemški Zvezni urad za varstvo narave je nedavno predstavil brošuro o ustanovni seji platforme Alpske konvencije za ekološko povezanost. Seja z delovnim naslovom "Establishing an Alpine Ecological Network" je bila 29. marca 2007 v Münchnu.Objavljeni zapiski razprav (proceedings) vsebujejo zlasti poročila posameznih alpskih držav ter predstavitve avstrijskih, francoskih in nemških vzorčnih primerov ekološkega povezovanja.
Available only in English.

Platforma Alpske konvencije za ekološko povezanost

Vprašanje povezovanja naravnih habitatov v Alpah ima danes osrednjo vlogo pri uresničevanju naravovarstvenih ciljev v okviru Alpske konvencije. Da bi spodbudila skupno delovanje pri vzpostavljanju vsealpske ekološke mreže, je Alpska konvencija leta 2007 ustanovila Platformo za ekološko povezanost.

Platforma, katere cilj je med seboj povezati zavarovana območja in povezovalne elemente na vsealpski in čezmejni ravni, zagotavlja alpskim državam okvir za izmenjavo izkušenj ter skupno izdelavo metodoloških pristopov in ukrepov in njihovo medsebojno usklajevanje. Platforma je tako pomemben vezni člen med politiko, znanostjo in prakso, obenem pa zagotavlja učinkovito izmenjavo znanja in izkušenj z drugimi mrežami.

V platformi strokovnjaki tesno sodelujejo na področju znanstvenega spremljanja procesa uveljavljanja ekološkega povezovanja, na področju projektno usmerjenega izvajanja ter na področju komunikacije in odnosov z javnostmi.

Cilji:

Konkretne naloge so širjenje in dopolnjevanje čezmejnih zavarovanih območij ob upoštevanju načel mrež NATURA 2000 in Smaragd, izdelava metodologije za povezovanje naravnih habitatov in uresničevanje ukrepov, pomembnih za povezovanje alpskih habitatov in vrst. Nekatere pilotne regije so z vzpostavljanjem čezmejne povezanosti že začele, dejavnosti platforme pa njihova prizadevanja podpirajo in spodbujajo.  

Povezave

  • Alpska ekološka mreža Ta domača stran je namenjena Iniciativi za ekološki kontinuum partnerstva ALPARC/CIPRA/ISCAR kakor tudi Platformi ekološko omrežje Alpske Konvencije. Poleg seznama aktualnih publikacij in dogodkov na to tematiko je na voljo tudi iskalnik, ki omogoča iskanje strokovnjakov z različnih področij ekoloških mrež.
  • Alpska konvencija