Mreža ALPARC

Alparc, Mreža zavarovanih območij v Alpah, združuje velika zavarovana območja vseh kategorij na območju izvajanja Alpske konvencije.

Mreža od leta 1995 omogoča številne izmenjave med alpskimi parki, naravnimi rezervati, biosfernimi rezervati ter ostalimi zavarovanimi območji, posebne pozornosti pa so deležni tudi ostale organizacije in institucije, povezane z varovanjem narave, lokalni deležniki, prebivalci ter znanstveni inštituti.

Cilj Mreže je uresničevanje protokola “Varstvo narave in zaščita krajine” Alpske konvencije . Med državami podpisnicami te mednarodne pogodbe najdemo: Avstrijo, Francijo, Italijo, Kneževino Lihtenštajn, Kneževino Monako, Nemčijo, Slovenijo in Švico.

Ključni datumi:

1994

Francija predstavi idejo o ustanovitvi evropske mreže alpskih zavarovanih območij

1995

Narodni park les Ecrins/F organizira prvo mednarodno konferenco alpskih zavarovanih območij

2000

Uradno priznanje prispevka Mreže zavarovanih območij v Alpah (Alparc) k uresničevanju Alpske konvencije

2000

Nastanek notranjega pravilnika Alparca

2002

Konferenca evropskih gorskih zavarovanih območij

2004

Stalni odbor Alpske konvencije zaupa Alparcu pripravo študije o ekoloških koridorjih in čezmejnih območjih

2005

Alparc praznuje deseto obletnico obstoja

2006

Koordinacijska ekipa Alparca postane Pisarna za zavarovana območja Task Force pri Stalnem sekretariatu Alpske konvencije  

2007

Uradna vzpostavitev partnerstva z organizacijami: CIPRA, ISCAR, WWF, pod okriljem Iniciative za ekološki kontinuum

2008

ALPARC skupaj s svojimi alpskimi partnerji prične z izvajanjem velikopoteznega projekta za vzpostavitev ekoloških koridorjev s trajnostnim ciljem vzpostavitve ekološkega omrežja.

Podpisani memorandumi o sodelovanju z Alpsko konvencijo, Karpatsko konvencijo in Konvencijo o biotski raznovrstnosti.

2009  ALPARC postane koordinator aktivnosti Platforme »Ekološka omrežja« Alpske konvencije
2013

Januarja ALPARC postane samostojna pravna oseba s sedežem v Franciji (40 ustanovnih članov) in se tako loči od Stalnega sekretariata Alpske konvencije.

Februarja ALPARC podpiše Memorandum o sodelovanju z Alpsko konvencijo, katerega namen je olajšati sodelovanje med organizacijama in zagotoviti trajnostno sinergijo v Alpskem prostoru.

2014 Društvo ALPARC prevzame vse funkcije in upravljanje Task Force zavarovana območja.