Četrtek, 10 April 2014 02:00

16th Danilo RE- STROKOVNI POSVET

16th Danilo RE- STROKOVNI POSVET

16.30 - 20.00 Petek 21. januarja 2011 v info središ u TNP Triglavska č roža na Bledu

"Delo parkovnih nadzornikov – konkretne aktivnosti za uresničevanje ciljev Alpske konvencije"

 

PROGRAM
16.30 (15’) Uvod: Alparc kot primer konkretnega izvajanja Alpske konvencije preko zavarovanih območij / Guido Plassmann, direktor Mreže zavarovanih območij v Alpah – Alparc

16.45 (15’) Cilji Alpske konvencije in vloga zavarovanih območij / Janez Bizjak, bivši direktor Triglavskega narodnega parka, bivši, predsednik Cipre Slovenija in bivši podpredsednik Mreže zavarovanih območij v Alpah – Alparc

17.00 (10’) Vloga parkovnih nadzornikov pri spodbujanju trajnostnega upravljanja z gozdovi / Riccardo Lussignoli, Naravni park Alta Valle Pesio in Tanaro (I)

17.10 (10’) Delo nadzornikov v Naravnem parku Julijsko predgorje v luči Alpske konvencije (spremljanje stanja, nadzor ter okoljska vzgoja in ozaveščanje) / Gessica Picco, Naravni park Julijsko predgorje

17.20 (10’) Vloga parkovnih nadzornikov v Naravnem parku Adamello Brenta / Matteo Viviani, Naravni park Adamello Brenta (I)

17.30 (10’) Grand Paradis in Vanoise, primer čezmejnega sodelovanja v Alpah / Christian Neumüller, Narodni park Vanoise (FR)

Odmor (30’)

18.10 (10’) Biotska raznovrstnost in varstvo habitatov / Carmen Kraus, Narodni park Berchtesgaden (D)18.20 (10’) Popisovanje rastlinskih vrst v Narodnem parku Mercantour in varstvo avtohtonih vrst / Laurent Martin-Dhermont in Sylvie Claudon, Narodni park Mercantour (FR)18.30 (10’) Parkovni nadzornik - vsestranski poklic / Gianni Oppi, Naravni park Alpi Marittime (I)18.40 (10’) Sodelovanje upravljavca parka s turizmom v okviru vodenih pohodniških izletov / Josef Egger, Narodni park Berchtesgaden (D)18.50 (10’) Med ljudmi: sodelovanje z lokalno skupnostjo in delo z mladimi / Tomaž Bregant, Triglavski narodni park19.00 (40’) Razprava / vprašanja20.00 Zaključek

Objavljeno v uncategorised
Sreda, 09 April 2014 02:00

Last of the wild

Last of the wild: overview of status and monitoring of some wilderness related species in the Natura 2000 network.

Edition: PAN Parks Foundation, 2009

 

By providing a description of the management and monitoring practices of various protected areas, with regards to chamois, ibex, brown bears, lynx, wolves and white-tailed eagles in its new publication, the PAN Parks Foundation aims to argue for the need for a non-intervention management approach that will ensure healthy and stable populations of these – and other – important wilderness species. In addition, we hope that the present selection of monitoring experience will serve as inspiration to many nature conservation professionals in their handling of wilderness habitats and species around Europe.

If you have comments or questions concerning the publications or the PAN Parks Foundation, please contact Edit Borza, Communications Manager at eborza@panparks.org or visit
www.panparks.org 

Objavljeno v uncategorised

Here you can find all the presentations of the international conference from the 22nd October 2010.

Objavljeno v uncategorised
Sreda, 09 April 2014 02:00

As nature intended

As nature intended: best practice examples of wilderness management in the Natura 2000 network.

 

Edition: PAN Parks Foundation, 2009  

The 11 best practice examples of various European national parks collected in this publication describe different aspects of wilderness management in various habitat types also defined by Natura 2000 codes. Through this collection we demonstrate that wilderness management approaches and techniques such as non-intervention management may play a crucial role in the management of protected areas in Europe, and that they are applicable approaches in the Natura 2000 network, where the major objective is to protect ecosystem dynamics.

With these and many more examples, this publication is intended to serve as a useful source of information for policy makers of the European Commission and national institutions, and at the same time wishes to offer feasible non-intervention management techniques for protected area managers directly. We hope that the examples collected will encourage them to consider the application of this versatile management approach in order to enhance and strengthen wilderness protection in Europe. 

Objavljeno v uncategorised

 Réservez dès maintenant vos dates du 8 au 10 octobre 2014 pour le Congrès des Parcs dans le Parc de la Forêt d'Orient (10) qui portera sur le thème

"Les Parcs, acteurs de l'égalité des territoires".

pour plus d'informations: http://www.parcs-naturels-regionaux.fr

  »Naravni parki krepijo podeželska območja«, se glasi prevladujoča teza na področju regionalnega razvoja in naravnih parkov. Pričujoče poročilo: »Naravni parki in regionalni razvoj«, želi opredeliti prednostne dejavnike naravnih parkov, ki prispevajo k regionalnemu razvoju, upoštevajoč vidike družbe, varstva narave in ohranjanja krajine.

S to problematiko se je soočilo 32 strokovnjakov iz več držav (Avstrije, Nemčije, Francije, Italije, Luksemburga, Madžarske in Švice). Znanstvena analiza omogoča določiti učinke naravnih parkov na lokalno gospodarstvo in rezultate izvajanj različnih ukrepov.

V poročilu je predstavljenih 26 tako avstrijskih kot mednarodnih projektov, ki lahko služijo kot primeri dobrih praks regionalnega razvoja v naravnih parkih. Projekti pokrivajo širok tematski spekter od razvoja krajine, lokalnih izdelkov, trajnostne mobilnosti in upravljanja z obiskovalci, okoljsko izobraževanje ter druge inovativne projekte in zamisli. 

 Vir: Združenje avstrijskih naravnih parkov (VNÖ)

Poročilo si lahko prenesete preko spodnje povezave (v nemškem jeziku). 

Ponedeljek, 31 Marec 2014 02:00

Katalog komunikacijskih orodij

 V katalogu so predstavljene različne publikacije Alpske mreže: zborniki konferenc, tematske publikacije, bilteni, pedagoško gradivo, knjiga o mitih in legendah v Alpah ter zemljevid zavarovanih območij v Alpah in razstava 'Skrivnostne gore'.

 

Objavljeno v Brošure
Ponedeljek, 31 Marec 2014 02:00

Poročilo o delu 2009 - 2010

Objavljeno v Poročilo o delu